Buutactiviteiten

Welke vaardigheden hebben onze leerlingen in de toekomst nodig om succesvol te zijn in de samenleving? En wat kan De Buut daar aan doen? In dat kader proberen wij activiteiten aan te bieden en onze leerlingen mee te nemen, te inspireren en handvatten mee te geven.

Kortom; we proberen met activiteiten aan te sluiten bij de 21 eeuwse vaardigheden zoals:

  • Kritisch (mee) denken
  • Presentatievaardigheden
  • Creativiteit
  • Probleemoplossend vermogen
  • Sociale vaardigheden
  • Ict-basisvaardigheden
  • Informatievaardigheden
  • Mediawijsheid 

 

Model 21e eeuwse vaardigheden