De kinderraad in schooljaar 2018-2019

 

Julia en Noa-Sue (leerplein 1)

Jelle en Mees (leerplein 2)

Manu, Saar en Casper (leerplein 3)   

 

 Kinderraad 2018 - 2019 Laatste Versie

     

Waarom een Kinderraad op De Buut?

  • De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de schoolorganisatie horen. De betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen wordt hierdoor vergroot.
  • De kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van hun klas- en schoolgenoten.
  • De kinderen leren realistische en haalbare doelen te stellen.
  • De kinderen leren luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en terug te koppelen.


Kinderraad door de school:

Een van de kernwaarden binnen ons onderwijs is verantwoordelijkheid. De kinderen die deelnemen aan de Kinderraad krijgen een grote verantwoordelijkheid doordat er van hun verwacht wordt, dat zij bijhouden wat er leeft onder de andere kinderen binnen school. Ook de andere kinderen krijgen hier een verantwoordelijkheid in, door goed na te denken over de ideeën die ingebracht kunnen worden. De ideeën van de kinderen moeten binnen de mogelijkheden van school vallen. Ook op samenwerkingsgebied wordt er veel verwacht van de kinderen. De kinderen leren luisteren (zowel naar elkaar in de vergadering maar ook naar hun klasgenoten buiten vergaderingen om), vergaderen, overleggen, onderhandelen, rekening houden met elkaar en terugkoppelen. De Kinderraad kan voorstellen doen aan de directeur. De directeur beslist uiteindelijk.

 

Samenstelling: wie hebben er zitting in de Kinderraad?

De Kinderraad bestaat uit één lid van iedere groep van vanaf leerplein 2. Deze kinderen worden in samenspraak met de thuisgroep en de leerkracht gekozen. Alleen kinderen die zich kiesbaar stellen. De kinderen uit de Kinderraad koppelen regelmatig terug wat er besproken is. De Kinderraad komt ongeveer om de 6 weken bijeen op vrijdagen.

De vergaderingen van de Kinderraad vinden onder schooltijd plaats, onder leiding van de directeur van de school. De vergaderingen duren een ongeveer een uur.
De directeur is adviserend lid van de Kinderraad en heeft geen stemrecht.

 

Voorbeelden van onderwerpen die ter sprake zijn gekomen in de Kinderraad:

- gezonde school
- gymles
- pesten
- schoolfeestdag en schoolreisjes
- invulling/verandering gezamenlijke ruimtes
- vieringen op school (kerst, sinterklaas etc).
-  schoolplein
- viering verjaardagendag
- ict middelen en gebruik / inzet 

 

De ideeënbus:

Op ieder leerplein is een bus waar iedere leerling zijn ideeën kan indienen. Voor elke vergadering wordt de bus geleegd. De ideeën worden besproken en reële ideeën worden verder uitgewerkt door de raad.