Mediawijsheid

1) Mediawijsheid

2) Programmeren

 MEDIAwijsheid Poster

1. Op De Buut vinden wij het belangrijk om kinderen mediawijs te maken. Wat deel je online en hoe gedraag jij je online? Dat doen we met behulp van 'diploma veilig internet'. Deze methode bestaat uit klassikale lessen en een interactieve game (zie link hierboven).  

2. Waarom programmeren op De Buut? De Buut wil kinderen op jonge leeftijd laten zien dat ze zelf creatief bezig kunnen zijn met alles rondom ICT (software/hardware). Het doel op De Buut is om kinderen een basis mee te geven in het analyseren en probleem oplossend leren en abstract denken zodat leerlingen hun toekomstige wereld kunnen blijven begrijpen en zich er creatief, zonder beperkingen in de digitale wereld kunnen voortbewegen.