Mediawijsheid

Op De Buut vinden wij het belangrijk om kinderen mediawijs te maken. Hoe gedraag jij je online? Wat Dat doen we met behulp van 'diploma veilig internet'. Deze methode bestaat uit klassikale lessen en een interactieve game (zie link hierboven).  

Waarom programmeren op De Buut? De Buut wil kinderen op jonge leeftijd laten zien dat ze zelf creatief bezig kunnen zijn met software als hardware, en daar hebben we onze redenen voor. In Engeland is programmeren bijvoorbeeld een verplicht PO-vak zoals rekenen en schrijven. Het doel op De Buut is om kinderen een basis mee te geven in het abstract denken, analyseren en problemenen oplossen zodat leerlingen hun toekomstige wereld kunnen blijven begrijpen en zich er creatief, zonder beperkingen in kunnen voortbewegen.

Daarnaast besteden we aandacht aan mediawijsheid. Hoe gedraag jij je online? Dat doen we met behulp van 'diploma veilig internet'. Deze methode bestaat uit klassikale lessen en een interactieve game (zie link hierboven).