OPEN DAG !!! Woensdag 21 februari *KLIK HIER VOOR MEER INFO *


woensdag 21 februari 2018

Kindcentrum De Buut laat zich zien!

Open Dag voor ouders en belangstellenden

Wat:          Open Dag kindcentrum De Buut
Wanneer:  Woensdag 21 februari
Tijd:           9.00 – 12.00 uur                  
Waar:        Hugo de Grootstraat 41 Nijmegen

Kindcentrum De Buut laat zich zien tijdens een Open Dag op woensdag 21 februari 2018. Ouders en belangstellenden zijn welkom tussen 9.00 en 12.00 uur om zich te oriënteren op de mogelijkheden van kindcentrum De Buut. Een kindcentrum waar de ontwikkellijn van elk kind van nul tot dertien jaar goed gezien wordt. In het kindcentrum bevinden zich basisschool De Buut - zij verzorgt in 3 leerpleinen het onderwijs voor vier- tot dertienjarigen en kinderopvangorganisatie KION  met een kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang.

Werken in leerpleinen
Belangstellenden krijgen tijdens de Open Dag een goed idee over een schooldag bij De Buut. School vertelt over de onderwijskundige kenmerken, zoals het werken in leerpleinen, het thematisch onderwijs, het zelfstandig werken, de ruime aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en het bevorderen van creativiteit en cognitief talent.

Grote ruimte binnen en buiten
De leerpleinen zijn zo opgezet dat de kinderen letterlijk de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past. School en buitenschoolse opvang maken hier allebei gebruik van. De unieke inrichting biedt veel mogelijkheden voor ontspanning, samenwerken en samenspel. Buiten is er een grote open, groene speelplaats. 

Opgroeien in een vertrouwde omgeving
Kinderen van nul tot vier jaar starten in een veilige en vertrouwde omgeving bij het kinderdagverblijf of de peutergroep. De pedagogisch medewerkers besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de kinderen. De inrichting van de groepen en eigen buitenruimte helpen daarbij; zij zijn ingericht met kwalitatieve en duurzame materialen. De peuters worden goed voorbereid op de start bij school en nemen af en toe een kijkje bij leerplein 1. Zo werken de kinderopvang en school aan de doorlopende ontwikkellijn van de kinderen


Meer informatie
Neem voor meer informatie over de basisschool contact op met Janneke Colsen
via 024 32 30 220.
Jacqueline Bosch vertelt u graag meer over de kinderopvang bij De Buut en is bereikbaar
via 06 20 57 56 14.


woensdag 21 februari 2018

woensdag 24 januari 2018