Stichting leerkracht

Leerkracht , Van Geweldig Naar Beter

Sinds 2016 werken wij volgens de uitgangspunten van 'Stichting Leerkracht'. Centraal staat de verbetercultuur binnen De Buut. Vier processen staan hierin centraal:          

 

Bordsessie (BS): effectieve, korte teamsessies, waarin leerkrachten en schoolleiding wekelijks (kind)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken.

Gezamenlijk thema ontwerp (GL): Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leerkrachten bereiden samen lessen voor, bepalen per thema wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs.

Werkbezoek+Feedback (LB+FB): leerkrachten observeren bij elkaar of bij gezamelijke lesontwerp het beoogde effect op de kinderen wordt behaald en bespreken dit samen na.

Stem van de leerling: Ook de kinderen wordt betrokken bij samenwerken en onderzoek. De kinderen zijn namelijk de inspiratiebron voor de verbetering en het klankbord voor de leerkracht en schoolleiding. Door een kind als (volwaardig) partner te zien vergroot je de betrokkenheid in de samenwerking en creĆ«er je bijvoorbeeld initiatieven bij lesinhoud.

Leerkrachten en kinderen leren op deze manier van elkaar en innoveren samen het onderwijs.