Stichting leerkracht

Leerkracht , Van Geweldig Naar Beter

In het schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met het traject van 'Stiching Leerkracht'. In dit traject gaan wij als school aan de slag om een cultuur van 'elke dag samen een beetje beter' te creëren. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Vier processen staan hierin centraal:          

 

Bordsessie (BS): effectieve, korte teamsessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken.

Gezamenlijk lesontwerp (GL): Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs.

Lesbezoek+Feedback (LB+FB): Leraren observeren bij elkaar of bij gezamelijke lesontwerp het beoogde effect op de leerlingen wordt behaald en bespreken dit samen na.

Stem van de leerling: Ook de leerling wordt betrokken bij samenwerken en onderzoek. De leerling is namelijk de inspiratiebron voor de verbetering en het klankbord voor de leraar en schoolleiding. Door een leerling als (volwaardig) partner te zien vergroot je de betrokkenheid in de samenwerking en creëer je bijvoorbeeld initiatieven bij lesinhoud.

Stichting Leerkracht 4 Onderdelen

Leraren en leerlingen leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs. In het kader van leerKRACHT is IB-er Janneke tot schoolcoach van De Buut opgeleid. De coach staat de teams bij om zich het concept van LeerKRACHT eigen te maken.