Methodeoverzicht

Groepen 1 en 2:

Kenmerkend voor het kleuteronderwijs op de Buut is het werken met elementen vanuit Reggio Emilia. Methodes worden in de kleutergroepen vooral als bronnenboeken gebruikt. Enkele voorbeelden van methodes zijn: Taalverhaal, Goed Gedaan, Wizwijs en Schatkist (de voorloper van veilig leren lezen). 

Groep 3
Lezen: Veilig leren lezen
Rekenen: Wizwijs
Schrijven: Pennenstreken
Natuuronderwijs: Leskisten van het Milieu Educatie Centrum
Creatieve vakken: Moet je doen
Sociaal emotionele ontwikkeling: Goed gedaan
 
Groep 4
Lezen: Estafette
Taal: Taal in Beeld
Spelling: Spelling in Beeld
Rekenen: Wizwijs
Schrijven: Pennenstreken
Natuuronderwijs: m.b.v. leskisten van het Milieu educatie centrum
Creatieve vakken: Moet je doen
Bewegingsonderwijs: Planmatig bewegingsonderwijs
Sociaal emotioneel: Goed gedaan
 
Groep 5
Technisch lezen: Estafette
Begrijpend lezen: Kidsweek
Taal: Taal in Beeld
Spelling: Spelling in Beeld
Rekenen: Wizwijs
Schrijven: Pennenstreken
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek: Alles-in-1
Verkeer: Op voeten en fietsen
Creatieve vakken: Alles-in-1
Bewegingsonderwijs: Planmatig bewegingsonderwijs
Sociaal emotionele ontwikkeling: Goed gedaan
 
Groep 6
Estafette: lezen
Begrijpend lezen: Kidsweek
Taal: Taal in Beeld 
Spelling: Spelling in Beeld
Rekenen: Wizwijs
Schrijven: Pennenstreken
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek: Alles-in-1
Verkeer: Op voeten en fietsen
Creatieve vakken: Alles-in-1
Bewegingsonderwijs: Planmatig bewegingsonderwijs
Sociaal emotioneel: Goed gedaan
 
Groep 7
Lezen: Estafette
Begrijpend lezen: Kidsweek
Taal: Taal in Beeld
Spelling: Spelling in Beeld
Engels: Alles-in-1
Rekenen: Wizwijs
Schrijven: Pennenstreken
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek: Alles-in-1
Verkeer: Op voeten en fietsen
Creatieve vakken: Alles-in-1
Bewegingsonderwijs: Planmatig bewegingsonderwijs
Sociaal emotioneel: Goed gedaan
 
Groep 8
Lezen: Estafette
Begrijpend lezen: Kidsweek
Taal: Taal in Beeld
Spelling: Spelling in Beeld
Engels: Alles-in-1
Rekenen: Wizwijs
Schrijven: Pennenstreken
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek: Alles-in-1
Creatieve vakken: Alles-in-1
Verkeer: Verkeersveilig
Bewegingsonderwijs: Planmatig bewegingsonderwijs
Sociaal emotioneel: Goed gedaan