MR

De MR is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders op school. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.
De MR heeft adviesrecht over de begroting en beleidsplannen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school.

 

Mr Foto

 

Op de foto onze voltallige MR 2018-2019:
(van boven naar beneden)

Jovita Hartman                      Secretaris MR en leerkracht lp 3

Noël Poels                             Vader van Sef, lp 3

Dorine van Toor                     Voorzitter MR en  leerkracht lp 2

Carolien van Dijk                    Notulist MR en moeder van Marie, lp 1

Susan Brock                          Leerkracht lp 1

Hanneke Crezée                    Moeder van Robin, lp 1

 

Wij zijn te bereiken op school en via onze voorzitter dorine.vantoor@buut.nl.

Onze MR data voor schooljaar 2018-2019:

3          oktober          2018

21        november      2018

30         januari        2019

13        maart           2019

17        april              2019

5           juni               2019