Oudervereniging

Welkom bij onze oudervereniging! Als ouder of verzorger van een leerling op de Buut ben je automatisch lid van Oudervereniging de Buut.

De Buut heeft een actieve oudervereniging. Wij vertegenwoordigen de ouders en werken samen met het onderwijsteam aan een prettig leerklimaat en goede onderlinge communicatie. Daarnaast organiseren we allerlei extra activiteiten voor de leerlingen en ouders van De Buut.

We proberen aan te voelen wat er leeft binnen de school en op het schoolplein. Dat betekent dat we actief het contact opzoeken met andere ouders en dat we altijd aanspreekbaar willen zijn. Ook zijn we een klankbord voor de directie van de school. Ten slotte leveren we input aan de medezeggenschapsraad.

Wat doen we?

Activiteiten organiseren

Samen met het onderwijsteam organiseren we in de loop van het schooljaar allerlei activiteiten, zoals het openingsfeest, schoolreisje, de Sinterklaasviering, kerstmis, sportdag, de avondvierdaagse en het afsluitende Blarenbal.

Verder helpen we als de school ondersteuning nodig heeft bij activiteiten zoals de afscheidsmusical van groep 8 of de periodieke luizencontroles.

Als dat nodig is richten we een werkgroep in, zoals de werkgroep 'Verkeerveiligheid'. Die is opgericht om meer aandacht te geven aan de verkeersveiligheid op en rondom ons schoolgebouw aan de Hugo de Grootstraat.

De oudervereniging is ook initiatiefnemer van de jaarlijkse actie voor een goed doel. We hebben enkele jaren het project Schoenmaatje gesteund en steunen op dit moment De Liedjesfabriek

 Leerpleinouders ondersteunen

We ondersteunen de leerpleinouders bij hun taken. Zij zijn meestal het directe aanspreekpunt voor de ouders van een leerplein en beheren het budget dat we ieder jaar vanuit de OV - op basis van de ouderbijdragen - beschikbaar stellen.

Link tussen ouders en directie

Wij zijn een klankbord voor andere ouders en voor de schooldirectie. Dat betekent dat je als ouder altijd met je vragen, opmerkingen en ideeën over de school bij ons terecht kunt. Wij brengen deze graag in tijdens onze overleggen en bespreken ze met de directie. We vragen de schooldirectie om ons goed op de hoogte te houden van wat er gaande is op De Buut: op schoolniveau én op bestuursniveau. Informatie die voor jou als ouder van belang is, delen we via de Buutcourant, e-mail en deze site.

Overleggen

De oudervereniging vergadert zes keer per jaar. We bereiden dan de verschillende activiteiten voor en bespreken de kwesties die ouders en de schooldirectie inbrengen. Meestal is de schooldirecteur aanwezig bij onze overleggen. Dat maakt de communicatie tussen de OV en het onderwijsteam wel zo efficiënt.

Eén keer per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. Hierbij zijn alle ouders welkom. We bespreken wat we het voorgaande jaar hebben gedaan en blikken vooruit op het nieuwe jaar. Ook organiseren we op deze avond de jaarlijkse pubquiz voor de ouders van De Buut.

Agenda en notulen 

Benieuwd naar wat de oudervereniging precies doet en welke besluiten we nemen? Op deze pagina vind je een overzicht van agenda's, notulen en jaarverslagen.

Contact 

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor de oudervereniging? Je kunt de leden van de oudervereniging altijd aanspreken in de klas of op het schoolplein.

Liever een mailtje, appje of telefoontje? Neem dan contact op met onze voorzitter, Mark Kempen: 06 575 368 98, of mgm.kempen@gmail.com