Wie zijn wij ?

Schoolgids 2018-2019

Schoolplan 2015-2019

Jaarkalender 2018-2019

Schoolondersteunigsprofiel 


Openbare Basisschool De Buut is onderdeel van Kindcentrum De Buut in Nijmegen. Samen met het kinderdagverblijf, de peutergroep en de buitenschoolse opvang verzorgen we voor leerlingen van 0 tot 12 jaar op innovatieve wijze onderwijs en opvang in een nieuw gebouw.  Onze school heeft de beschikking over een Buut theaterzaal, die we om kunnen bouwen tot speelzaal met sport- en spelfaciliteiten en een prachtige groene (speel)plaats.

Ons vernieuwende onderwijs bieden wij voor maximaal 225 leerlingen aan op drie leerpleinen met elk een eigen team leerkrachten. Ons motto: 'zien, gezien worden en laten zien' zien we terug op de leerpleinen

Op een leerplein bouw je aan verantwoordelijkheden, werk je samen aan verschillende opdrachten en leer je van en met elkaar. Op deze wijze kunnen leerlingen van verschillende leeftijden, ontwikkelingsgebieden en -niveaus en met diverse talenten zich ontplooien met optimale aandacht. Binnen het leerplein hebben de leerlingen hun eigen thuisgroep en vaste mentor. In de thuisgroep vindt het gezamenlijke startmoment plaats en reflectiemomenten gedurende de schooldag. Tussen de instructieblokken door plannen de leerlingen hun eigen activiteiten. Zo leren zij zelfstandig te werken en kan er onderwijs op maat voor alle kinderen geboden worden.

Ontdekkend leren is een belangrijk aspect op De Buut. Naast rekenen en taal worden de vakken natuurkunde, biologie, geschiedenis,  aardrijkskunde, Engels en kunstzinnige vorming in samenhang betekenisvol aangeboden. In 5 blokken van 6 weken werken de leerlingen aan een thema, waar ook workshops onderdeel van uitmaken. Tijdens thema's krijgen de leerlingen de ruimte om eigen ideeën in te brengen. De leerlingen krijgen daarnaast HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs). Er is veel aandacht voor cultuur, kennisconstructie, ICT vaardigheden, probleem oplossend denken, creativiteit en planmatig werken. Alle leerlingen worden uitgedaagd om hun kwaliteiten te laten zien op cognitief, sociaal- emotioneel, kunstzinnig (drama, dans, muziek en beeldende vorming) en sportief gebied.

In de omgang met elkaar zijn de uitgangspunten van 'Pedagogisch tact' de basis van ons handelen: het goede doen op het juiste moment, ook in de ogen van de leerlingen. We streven naar een hoge kwaliteit van relatie en verbondenheid en vertrouwen in de wil van de leerling om te groeien.

In het schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met het traject van 'Stichting Leerkracht'. In dit traject creëren wij als school een cultuur van 'elke dag samen een beetje beter'.

Ons doel is onze leerlingen een rugzak vol (zelf)kennis, zelfvertrouwen en vaardigheden mee te geven.