Wie zijn wij ?

Schoolgids 2018-2019

Schoolplan 2015-2019

Jaarkalender 2018-2019

Schoolondersteunigsprofiel 


De Buut verzorgt samen met het kinderdagverblijf, de peutergroep en de buitenschoolse opvang op innovatieve wijze onderwijs voor leerlingen van 0 tot 12 jaar in een nieuw gebouw. 

In ons onderwijs bieden wij voor maximaal 225 leerlingen aan op drie werkpleinen met elk een eigen team leerkrachten. Ons motto: 'zien, gezien worden en laten zien' zien we terug op de werkpleinen

Op een werkplein bouw je aan verantwoordelijkheden, werk je samen aan verschillende opdrachten en leer je van en met elkaar. Op deze wijze kunnen lkinderen van verschillende leeftijden, ontwikkelingsgebieden, niveaus en met diverse talenten zich ontplooien met optimale aandacht. Binnen het werkplein hebben de kinderen hun eigen thuisgroep en vaste mentor. In de thuisgroep vindt het gezamenlijke startmoment plaats en reflectiemomenten gedurende de schooldag. Tussen de instructieblokken door plannen de kinderen hun eigen activiteiten. Zo leren zij zelfstandig te werken en kan er onderwijs op maat voor alle kinderen geboden worden.

Ontdekkend leren is een belangrijk aspect op De Buut. Naast rekenen en taal worden de vakken natuurkunde, biologie, geschiedenis,  aardrijkskunde, Engels en kunstzinnige vorming in samenhang betekenisvol aangeboden. In 5 blokken van 6 weken werken de kinderen aan een thema, waar ook workshops onderdeel van uitmaken. Tijdens thema's krijgen de kinderen de ruimte om eigen ideeën in te brengen. De kinderen krijgen daarnaast HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs). Er is veel aandacht voor cultuur, kennisconstructie, ICT vaardigheden, probleem oplossend denken, creativiteit en planmatig werken. Alle kinderen worden uitgedaagd om hun kwaliteiten te laten zien op cognitief, sociaal- emotioneel, kunstzinnig (drama, dans, muziek en beeldende vorming) en sportief gebied.

In de omgang met elkaar zijn de uitgangspunten van 'Pedagogisch tact' de basis van ons handelen: het goede doen op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen. We streven naar een hoge kwaliteit van relatie en verbondenheid en vertrouwen in de wil van het kind om te groeien.

In het schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met het traject  'Stichting Leerkracht'. In dit traject creëren wij als school een cultuur van 'elke dag samen een beetje beter'.

Ons doel is het ontdekken van ieders unieke talent en leren dit een leven lang waardevol in te zetten om bij te dragen aan een betere wereld.