Wie zijn wij ?

Ouders

 

Leerlingpagina

 

Praktisch en contact

Agenda

Buutactiviteiten

 

Ons onderwijs

 

Welkom bij De Buut

 

Open ochtend 23 jauari 2018 van 9.00 uur tot 12. 00 uur


Het ontdekken van ieders unieke talent en leren dit in verbinding een leven lang waardevol in te zetten en bij te dragen aan een betere wereld.

De Buut verzorgt op een innovatieve wijze onderwijs en opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Eenleeromgeving waar kinderen hun talenten ontdekken. Waar ze kennis en vaardigheden verwerven die ze in hun latere leven kunnen toepassen. Kinderen ontdekken wie ze zijn en hoe ze het beste kunnen leren. Mentoren helpen hen daarbij. Een omgeving waar jong leert van oud en oud leert van jong. De Buut zoekt regelmatig de verbinding met de wijk Nijmegen-Oost en het nabije natuurgebied.

 Zien, gezien worden en laten zien