Wie zijn wij ?

Ouders

 

Leerlingpagina

 

Praktisch en contact

Agenda

Buutactiviteiten

 

Ons onderwijs

 

Welkom bij De Buut

 Het ontdekken van ieders unieke talent en leren dit een leven lang waardevol in te zetten om bij te dragen aan een betere wereld. 

De Buut verzorgt op een innovatieve wijze onderwijs op werkpleinen voor kinderen van 0-12 jaar.  Onze school is een omgeving waar kinderen leren wat nodig is om zelfstandig en gelukkig te kunnen leven. Kinderen ontdekken wie ze zijn en hoe ze het beste kunnen leren. Mentoren helpen hen daarbij. Een omgeving waar jong leert van oud en oud leert van jong. De Buut zoekt regelmatig de verbinding met de wijk Nijmegen-Oost en het nabije natuurgebied.

 Zien, gezien worden en laten zien