Onze vijf pijlers

 

ERVAREN veiligheid en geborgenheid

We zijn een kleine, overzichtelijke school met een betrokken team en betrokken ouders. Iedere dag worden alle kinderen op school verwelkomd. Ze starten en eindigen de dag in hun vaste thuisgroep. Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden en het welbevinden. Door de schoolbrede activiteiten kennen alle kinderen elkaar en dragen ze zorg voor elkaar.

BEHEERSEN taal, lezen & rekenen 

De stevige basis op het gebied van taal, lezen en rekenen bieden wij door dagelijks kwalitatief sterke instructies te geven (in de ochtend). Daarnaast worden er extra instructies aan kleine groepjes geboden. De lesstof wordt o.a. verwerkt tijdens zelfstandig werken en wordt toegepast tijdens thematisch werken (in de middag).

ONTWIKKELEN zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

Wij besteden expliciet aandacht aan executieve vaardigheden d.m.v. het programma Breinhelden en alle kinderen werken met een weektaak. Hierbij staan o.a. concentratie, werkhouding en planning centraal. Wij geven vorm aan onze Burgerschapsopdracht o.a. door onze Kinderraad en de lessen humanistisch vormingsonderwijs (www.hvo.nl)

BENUTTEN verschillen en talenten 

Wij bieden extra (individuele) ondersteuning en een breed en gedifferentieerd aanbod. Op alle leerpleinen zijn uitdagende materialen aanwezig. Er is een verrijkingsatelier voor kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Naast het groepsaanbod is er ook ruimte voor persoonlijke doelen en het volgen van een eigen leerlijn.

ONTDEKKEN creativiteit en cultuur

Wij hebben een ruim aanbod op het gebied van Wetenschap &Techniek en Kunst & Cultuur. Middels o.a. ons Muziekatelier, Maakatelier, het thematisch onderwijs, vakdocenten, leerzame excursies en voorstellingen, exposities en ons eigen Buutpodium worden kinderen geïnspireerd en komen zij volop in aanraking met creativiteit en cultuur.