Passend onderwijs

We streven ernaar, dat ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, hebben we het onderwijsleerproces zo ingericht, dat dit ook mogelijk is. Onze leerkrachten zorgen ervoor, dat ze de kinderen goed kennen en hun ontwikkeling hun ontwikkeling volgen. 

In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Naast het zorgplan beschikt onze school over een schoolondersteuningsprofiel. Het SOP verheldert welke kinderen we (geen) zorg kunnen bieden en wat de extra ondersteuning van leerlingen inhoudt (zie bijlage).

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Wij vinden dat zoveel mogelijk kinderen thuis nabij regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en daarnaast op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage hierboven) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. 

Het team Jeugdgezondheidszorg
 
Buurtteams Jeugd en Gezin

Annette van der Velden
024-2204012 | annettevandervelde@buurtteamsjeugdengezin.nl

Kübra Topal Cingisiz
024-2204017 | kubratopal@buurtteamsjeugdengezin.nl

Algemeen Buurtteams Jeugd en Gezin
Nijmegen Centrum & Oost
Cipresstraat 154 | 6523 HR
maandag - vrijdag | 09:00 - 12:30
Contactgegevens
024 220 4000
centrum-oost@buurtteamsjeugdengezin.nl

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.

Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.

Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc.