Breed en gedifferentieerd aanbod

Wij bieden een breed en gedifferentieerd aanbod en extra (individuele) ondersteuning. Op De Buut worden interesses van het kind serieus genomen, durven kinderen zich te onderscheiden en mogen ze ‘fouten’ maken. Naast een stevige basis op het gebied van taal, lezen, rekenen en burgerschap, biedt De Buut volop ruimte voor creatieve & culturele ontwikkeling, wetenschap & techniek en sociale ontwikkeling. Zo leren, onderzoeken, spelen en bewegen kinderen met veel plezier en leggen ze op zowel cognitief, sociaal als creatief gebied een positieve basis voor hun toekomst. De inrichting van onze leerpleinen biedt optimale kansen voor effectieve instructies, samenwerken en het tegemoetkomen aan specifieke onderwijsbehoeften voor kinderen die heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben. Op alle leerpleinen zijn uitdagende materialen aanwezig. Er is een verrijkingsatelier voor kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Naast het groepsaanbod is er ook ruimte voor persoonlijke doelen en het volgen van een eigen leerlijn.