Identiteit

Op De Buut vinden we het belangrijk dat iedereen met een sociale en open instelling met elkaar omgaat en naar de wereld kijkt. Dat kan met iedere geloofsovertuiging als basis. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs.

De aanpak van De Buut, onder andere tijdens de lessen van Humanistisch Vormingsonderwijs (www.hvo.nl) is gericht op de bevordering van sociale integratie en burgerschap. In ons aanbod wordt een relatie gelegd met belangrijke maatschappelijke en actuele thema's. De Buut biedt kinderen kennis aan over de verschillende culturen die in Nederland aanwezig zijn, met de daarbij behorende waarden en normen.

Leerkrachten, ouders en kinderen hebben interesse en waardering voor elkaar. We vinden het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan, aandacht en zorg hebben voor hun omgeving, behulpzaam en attent zijn en respecteren dat iedereen uniek is.​ Onze school is daarmee een veilige omgeving, waar iedereen met plezier naartoe gaat. Wij werken op basis van vertrouwen, in onszelf en in de ander. Dat brengen we op de kinderen over.