Pedagogisch klimaat

Voor iedereen moet de school een veilige en vertrouwde omgeving zijn, waar je met plezier naartoe gaat. De Buut is een kleine, overzichtelijke school met een betrokken team en betrokken ouders. Iedere dag  worden alle kinderen op school verwelkomd. Ze starten en eindigen de dag in hun vaste thuisgroep. Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden en het welbevinden. Door o.a. schoolbrede activiteiten kennen alle kinderen elkaar en dragen ze zorg voor elkaar. Een open en respectvolle houding naar elkaar is van groot belang. Discriminatie of pestgedrag wordt niet getolereerd. We zijn hier alert op en doen er alles aan dit te voorkomen. Het doel is altijd gezamenlijk een oplossing te vinden.

De Buut hanteert een sociaal veiligheidsplan en een pestprotocol en heeft een anti-pestcoördinator en twee interne vertrouwenspersonen. In het sociaal veiligheidsplan staat beschreven hoe we pestgedrag voorkomen, hoe het wordt gesignaleerd en hoe we erop handelen. In het sociaal veiligheidsplan staan afspraken gericht op welbevinden en groepsdynamiek. Het plan wordt besproken binnen het team en de MR.