Opleidingsschool

Omdat wij het belangrijk vinden een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de leerkrachten van de toekomst zijn wij nauw betrokken bij het Samen Opleiden: samen met andere schoolbesturen in de regio en met de HAN Pabo investeren wij volop in ‘Een leven lang leren’. Binnen onze Professionele Leer Gemeenschap (PLG) blijven mentoren zichzelf ontwikkelen tot nog betere professionals terwijl studenten zich in onze opleidingsschool ontwikkelen tot mentor én teamlid. Niet alleen door hun inzet in de klas, maar ook door deel uit te maken van een vakgroep, een belangrijke pijler van onze PLG.

Een Professionele Leer Gemeenschap is:
 • Een groep mensen met een gezamenlijk doel die functioneert in een lerende structuur.
 • Waarbij de focus ligt op de professionele ontwikkeling en op het leren van de kinderen.
 • Waarbij de organisatiestructuur samen leren mogelijk maakt.
 • Waarbij er werkgewoontes ontwikkeld zijn die samenwerkend leren bevorderen (vakgroepen) en die ruimte bieden om elkaar te ondersteunen.
 • Waarbij het leiderschap is gericht op het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van samen leren.
 • Waarbij de Onderzoekende Houding van alle leden centraal staat zodat er onderzoek gedaan wordt wanneer  de situatie daarom vraagt.
Waarom een Professionele Leergemeenschap?
 • Beter onderwijs door van elkaar te leren,  zoveel kennis binnen de school die gedeeld wordt.
 • Docenten blijven groeien en ontwikkelen door leren van en met elkaar.
 • Goed voorbeeld voor de leerlingen, laten zien dat samenwerken de norm is.
 • Meer werkplezier en betrokkenheid voor iedereen door het werken aan relevante onderwerpen.
Een Opleidingsschool herken je onder andere aan de invulling van de verschillende rollen:
 • Een schoolleider:  Die door de duidelijke visie over opleiden de focus legt bij de voortdurende ontwikkeling van het team. Die ervoor zorgt dat hier de tijd en de ruimte voor is. Die ons schoolbestuur Conexus vertegenwoordigt in de werkgroep Samen Opleiden Nijmegen.
 • Een mentor: Die zich bewust is van de voorbeeldrol, die de studenten op hun gemak stelt, ze laat zien hoe er op de school wordt gewerkt en die ervoor zorgt dat de studenten deel uit gaan maken van het team. Die vertrouwen uitstraalt  en zorgt voor een veilig klimaat. Die de eigenheid van de student als individu waardeert en zorgt dat deze ook ingezet wordt.  Die ervoor zorgt dat de taken van de student ook passen bij de opgestelde  leerleerdoelen, gekoppeld aan passende verantwoordelijkheid.
 • Een schoolopleider:  Die er alles voor doet om te zorgen voor een zo goed mogelijke begeleiding van de studenten in de Opleidingsschool. Die bekend is met het opleidingscurriculum van elke student en  die ervoor zorgt dat de studenten deze theorie kunnen koppelen in de praktijk op de Opleidingsschool.  Die zicht heeft op de ontwikkeling van de studenten en met hen samen de leerdoelen voor de stageperiode opstelt. Die een specialist is op het gebied van coaching en het geven van ontwikkelingsgerichte feedback. Die een kritische houding bij de studenten én de  leerkrachten stimuleert.