Ouderbetrokkenheid

De Buut vindt dat ieder kind het recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouders kennen hun kind het beste en hebben het beste voor met hun kind. Daarom zijn ouders de belangrijkste partners van school. Ouderbetrokkenheid is volgens ons een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school. Hierin werken ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de (school)ontwikkeling van het kind. 

Voor De Buut staan de volgende kernwaarden centraal:

  • We zijn gelijkwaardig
  • We zijn samen verantwoordelijk
  • We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar

Op vaste momenten in het schooljaar staan er kind-oudergesprekken gepland waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Daarnaast zijn leerkrachten altijd beschikbaar voor contact en overleg. Onze school heeft veel actieve ouders die meepraten, meebeslissen en meehelpen.