Breinheldenschool (executieve functies)

Op De Buut werken we expliciet aan het versterken van de executieve vaardigheden middels het programma Breinhelden. Daarnaast leren we kinderen dagelijks vaardigheden op het gebied van plannen en organiseren door onder andere het gebruik van een weektaak. Dit draagt bij aan het versterken van de executieve functies. Er is sprake van een opbouw (doorgaande lijn) in zelfstandigheid op gebied van plannen, werken en leren door gebruik te maken van de weektaken, waarbij kinderen eigen keuzes leren maken. Deze eigen verantwoordelijkheid voor het plannen en kiezen van taken vergroot het eigenaarschap van het kind, wat weer leidt tot een verhoogde betrokkenheid en motivatie voor het leren en het leerproces.