Reggio Emilia

Communiceren in meerdere talen
Wij hanteren op De Buut de Reggio Emilia benadering. Het uitgangspunt van deze benadering is dat kinderen gericht zijn op communicatie. Zij drukken zich niet alleen uit in gesproken en geschreven taal, maar ook via mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Al deze vormen van communicatie zijn van belang, omdat elke vorm zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden heeft. Wij besteden veel aandacht aan kunstzinnige vorming om kinderen bewust te maken van de vele uitdrukkingsmogelijkheden die ze tot hun beschikking hebben.

Jonge onderzoekers
Kinderen zijn niet alleen gericht op communicatie, maar ook op het onderzoeken van de wereld om hen heen. De Reggio Emilia benadering speelt hierop in door kinderen te laten werken in kleine groepjes, waarin de kans op onderlinge uitwisseling optimaal is. Als vanzelf leren kinderen van elkaar, over elkaar, over zichzelf en over de wereld.

Drie 'Pedagogen'
In de Reggio Emilia benadering zijn kinderen elkaars 'eerste pedagoog', volwassenen hun 'tweede pedagoog' en de omgeving hun 'derde pedagoog'. De schoolomgeving wordt zo ingericht dat deze de creativiteit, die ieder kind van nature bezit, stimuleert. Daarbij hebben we aandacht voor architectuur, inrichting, lichtval en de kleurkeuze van meubels en materialen.

Observeren en documenteren
Kenmerkend voor Reggio Emilia is dat leerkrachten het onderzoeksproces van kinderen observeren, analyseren en documenteren. Van alle kinderen zijn er foto's, teksten en werkstukken. Voor de kinderen dient dit materiaal als inspiratiebron. Voor ouders is het prettig te zien waar hun kinderen mee bezig zijn.