Missie

De kinderen van De Buut opleiden tot wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers, die samenwerken om bij te dragen aan een betere wereld. Dat is onze missie voor alle kinderen van De Buut; voor kinderen die heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben. Wij investeren in voorsprong en bieden een uitdagend en verrijkend programma. Op De Buut komen alle kinderen tot hun recht. Wij ondersteunen ieder kind om boven zichzelf uit te stijgen, grenzen te verleggen en deuren te openen. We bieden kinderen een stevige basis op het gebied van taal, lezen en rekenen. We willen kinderen klaarstomen voor een toekomst waarin zij bij het najagen van hun dromen zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan én elkaar ondersteunen waar dat nodig is.

Om die missie tot een succes te maken, bieden we de kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven te maken én durven te excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze met plezier kunnen leren, onderzoeken, spelen en bewegen.

Op De Buut

  • Bieden we kinderen een stevige basis op het gebied van taal, lezen en rekenen voor het vervolgonderwijs
  • Mag het verschil er zijn en benutten we de talenten en interesses van de kinderen
  • Leren we kinderen zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling
  • Ontwikkelen de kinderen zich tot verantwoordelijke wereldburgers