Missie

Kinderen met een onderzoekende, kritische, coöperatieve houding en een flinke rugzak vol kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen de school verlaten om bij te dragen aan een betere wereld, dat is de missie van De Buut.

We bereiden kinderen voor op een toekomst, waarin zij bij het volgen van hun dromen, zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan én elkaar ondersteunen waar dat nodig is. Wij leren kinderen zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Kinderen ontdekken wie ze zijn en hoe ze het beste kunnen leren. Ze verwerven kennis en vaardigheden die ze in hun latere leven en werk kunnen toepassen. Op de Buut mag het verschil er zijn en benutten we de talenten en interesses van de kinderen, voor kinderen die heel makkelijk leren of kinderen die juist extra ondersteuning nodig hebben. Wij investeren in voorsprong, bieden een uitdagend en verrijkend programma, zodat alle kinderen tot hun recht komen. Wij ondersteunen ieder kind om zichzelf te overtreffen, grenzen te verleggen en zich open te stellen. We bieden kinderen een stevige basis op het gebied van taal, lezen en rekenen voor het vervolgonderwijs. 

Om onze missie tot een succes te maken, bieden we de kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven te maken én durven te excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze met plezier kunnen leren, onderzoeken, spelen en bewegen.