Medezeggenschapsraad

Natuurlijk vindt elke ouder en medewerker van De Buut goed onderwijs belangrijk, in een fijne en veilige sfeer. Om er mede voor te zorgen dat de processen in de school goed verlopen en de verschillende partijen gehoord worden voor er bepaalde besluiten genomen worden, wordt de MR door de schoolleider op de hoogte gesteld van de belangrijkste aandachtspunten in het onderwijsbeleid.

De MR van De Buut werkt graag op constructieve wijze samen met de schoolleider en bevraagt kritisch waar nodig. We hebben adviesrecht over beleidsplannen en de begroting en instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school. Kortom, de MR is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders. Door afstemming met de oudervereniging (OV) leveren we graag een optimale bijdrage aan de school.  

Op de foto onze voltallige MR 2023-2024:

Links naar rechts:                        

De oudergeleding:                                                                      
Carolien van Dijk                 Notulist MR en moeder van Marie leerplein 3
Nina Hueber                        Voorzitter MR en moeder van Bo leerplein 3 en Liv leerplein 1

De leerkrachtgeleding:
Simon Duijnstée                    Lid, leerkracht leerplein 3
Sylvia Lochtenberg                Lid, leerkracht leerplein 2

MR-overleg:
Locatie: De Buut
Dag en starttijd: vrijdag, 14.30 uur
Data: 29 september; 8 december; 2 februari; 12 april; 14 juni.

Notulen van de laatste vergaderingen:

 

Wij zijn te bereiken op school en via onze voorzitter Nina: 

mr.buut@conexus.nu

Neem vooral contact op of spreek ons aan als je vragen of opmerkingen hebt!

MR jaarverslag:

MR reglement: