Verrijkingsatelier

Op De Buut krijgen kinderen met kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid een uitdagend compact- en verrijkingsaanbod op de leerpleinen aangeboden. Hierdoor worden deze kinderen uitgedaagd en kunnen leerkrachten aansluiten bij hun onderwijsbehoeften. De ontwikkeling van kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid wordt nauwgezet gevolgd door de leerkrachten waarbij de expertise van onze hoogbegaafdheidsexpert wordt ingezet.

Uitdagende materialen zijn in grote mate beschikbaar op alle leerpleinen en onderdeel van ons vaste curriculum. Voor kinderen die daarvoor in aanmerking komen is er ook een mogelijkheid om daarnaast op woensdag samen met peers in het Verrijkingsatelier modules te volgen onder begeleiding van onze hoogbegaafdheidsexpert.