Thematisch onderwijs

De stevige basis op het gebied van taal, lezen en rekenen bieden wij door dagelijks in de ochtend kwalitatief sterke instructies te geven. In de middag geven we thematisch onderwijs waarbij taal, lezen en rekenen geïntrigeerd met de zaakvakken wordt aangeboden en de geleerde lesstof wordt toegepast. Het werken met betekenisvolle thema's biedt ruimte aan de ontplooiing van kinderen. Zij komen in aanraking met muziek, cultuur, wetenschap, natuur en techniek. De kinderen leren kritisch na te denken, vanuit verschillende perspectieven te kijken, samen te werken, zelf kennis te verwerven, een mening te vormen en die te onderbouwen. 

Op de leerpleinen laten de kinderen zien wat ze leren, maken, ontdekken en schrijven. Elk thema sluiten we af met een Buutpodium. Een presentatie voor alle kinderen van de school en de ouders en/of verzorgers, die trouwens altijd welkom zijn om tijdens de thema's te helpen. Enkele voorbeelden van schoolbrede thema's zijn: 'Een groene wereld', 'Slimme communicatie' en 'Grote experimenten'.  Deze thema's worden op elk leerplein passend bij het niveau en belevingswereld van de kinderen vormgegeven.