Schooltijden/belangrijke data

Schooltijden

Op De Buut gaan de kinderen vanaf leerjaar 3 van maandag tot en met vrijdag naar school van 08.30 - 14.00 uur. De kinderen zijn vanaf 08.15 uur welkom. Elke dag staat er van elk leerplein een leerkracht bij de deur om de kinderen te verwelkomen.

De kleuters (leerjaar 1-2) gaan van maandag t/m donderdag en 9 vrijdagen per schooljaar naar school. Deze vrijdagen kunt u hieronder terugvinden en in de jaarkalender van De Buut. 

Belangrijke data 2023-2024 

Vakanties:

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023 
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024 
2e Paasdag 1 april 2024 
Koningsdag 27 april 2024 (valt op zaterdag) 
Meivakantie 29 april 2024 t/m 10 mei 2024 
Hemelvaart 9 mei 2024 (valt in de meivakantie) 
2e Pinksterdag 20 mei 2024 
Zomervakantie 8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024 

Studiedagen:  

Studiedag Donderdag 7 september 2023 
Studiedag Maandag 23 oktober 2023 
Studiedag Woensdag 6 december 2023 
Studiedag Dinsdag 30 januari 2024 
Studiedag Dinsdag 5 maart 2024 
Studiedag Woensdag 29 mei 2024 
Studiedag Vrijdag 5 juli 2024 

Leerjaar 1 en 2 naar school:  

Vrijdag 8 september 2023  
Vrijdag 27 oktober 2023  
Vrijdag 17 november 2023 
Vrijdag 8 december 2023 
Vrijdag 9 februari 2024 
Vrijdag 8 maart 2024 
Vrijdag 19 april 2024 
Vrijdag 31 mei 2024 
Vrijdag 21 juni 2024