Verlof aanvragen

Alleen in dringende situaties kan verlof worden gegeven. Dit geldt dus niet voor vakanties of uitstapjes.

Verlof voor een periode tot tien dagen moet bij de directie van de school worden aangevraagd. Dit kan alleen schriftelijk met een verlofformulier, dat aan te vragen is bij de leerkracht of de conciërge. 

Verlof dat tien dagen of langer duurt, moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bureau Leerplicht is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 10.00 uur op telefoonnummer (024) 329 8046.