Professionele schoolcultuur

Goed onderwijs krijgt op De Buut vorm in een prachtig modern schoolgebouw waar de onderwijsruimtes zijn afgestemd op ons onderwijsconcept. De Buut organiseert het onderwijs voor circa 200 kinderen. De kinderen krijgen (afhankelijk van het leerjaar) onderwijs op één van de drie verschillende leerpleinen met aangrenzende aparte instructielokalen, zelfstandig (samen)werkruimtes en stiltewerkruimtes. In deze ruimtes gelden heldere en duidelijke regels, afspraken en routines tijdens de instructies, het zelfstandig (samen)werken en andere situaties. Instructies (zoals taal- en rekenlessen) vinden altijd afgezonderd plaats en in stilte. 

De leerkrachten van een leerplein vormen een onderwijsteam, zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen van het betreffende leerplein. Het onderwijsteam werkt nauw samen en maakt gebruik van elkaars expertise en kwaliteiten. Als  kind wordt je door meerdere leerkrachten gezien, waardoor er goed zicht is op de ontwikkeling van een kind. Hierdoor kan er optimaal gedifferentieerd worden en bieden wij onderwijs op maat. Het hebben van een positief werkklimaat, duidelijke doelen en de juiste veilige context dragen samen bij aan duurzame verbeteringen t.b.v. kwalitatief goed onderwijs. We werken met een aantal aanpakken en methodieken om onze onderwijskwaliteit systematisch te blijven verbeteren. Dit zijn onder andere:

  • Stichting LeerKRACHT (https://stichting-leerkracht.nl/) 
  • Gezamenlijke lesvoorbereidingen
  • Intervisie
  • Teamgericht organiseren
  • Opbrengstgericht werken (OGW-4D)
  • Professionalisering o.a. door lesbezoekrondes en (peer-)beeldcoaching