Ziek melden

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk.  Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schoolleider. ​

Ziekmelden

​​​Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? Dat kan gebeuren, u kunt dit telefonisch melden of via de Social Schools app. Bij veelvuldig te laat komen zonder opgaaf van reden of bij veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Te laat​

Leerlingen die te laat komen, gaan zo rustig mogelijk naar binnen. Volgens afspraak met de leerplichtambtenaar registreren wij zorgvuldig welke kinderen te laat komen en hoe vaak zij te laat komen. Elke maand ontvangen de ouders van de leerlingen die twee of meer keren te laat zijn gekomen schriftelijk bericht van de school.