Oudervereniging

De Buut heeft een actieve oudervereniging. Wij vertegenwoordigen de ouders en werken samen met het onderwijsteam aan een prettig leerklimaat en goede onderlinge communicatie. Ook organiseren we allerlei extra activiteiten voor de leerlingen en ouders van De Buut.

We proberen aan te voelen wat er leeft binnen de school en op het schoolplein. Dat betekent dat we actief het contact opzoeken met andere ouders en dat we altijd aanspreekbaar willen zijn. We zijn een klankbord voor de directie van de school en leveren we input aan de medezeggenschapsraad.

Wat doen we?

Activiteiten organiseren:

  • openingsfeest,
  • schoolreisje,
  • sinterklaasviering,
  • kerstmis,
  • avondvierdaagse.
    Onderwijsteam ondersteunen bij:
  • Lente-ontbijt,
  • luizencontroles,
  • Diverse activiteiten.

Ouders bij elkaar brengen:
Elk leerjaar heeft een eigen Whatsapp-groep, waar ouders contact met elkaar kunnen zoeken en vragen kunnen stellen. Ouders worden voor deze groepen uitgenodigd via Social School door de OV.

Overleggen

De oudervereniging vergadert zes keer per jaar. We bereiden dan de verschillende activiteiten voor en bespreken de kwesties die ouders, de MR en de schooldirectie inbrengen. Dat maakt de communicatie tussen de OV en het onderwijsteam wel zo efficiënt.Eén keer per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. Hierbij zijn alle ouders welkom. We bespreken wat we het voorgaande jaar hebben gedaan en blikken vooruit op het nieuwe jaar.

Agenda en notulen 

Benieuwd naar wat de oudervereniging precies doet en welke besluiten we nemen? Op deze pagina vind je een overzicht van agenda's, notulen en jaarverslagen.

Contact 

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor de oudervereniging? Je kunt de leden van de oudervereniging altijd aanspreken.

Fransje (voorzitter) (Josephine, leerjaar 6; Juliëtte, leerjaar 3)
Francis (Simon, leerjaar 8; Faas, leerjaar 6)
Marieke (Femke, leerjaar 5)
Saskia (Teun, leerjaar 6)
Marleen (Pep, leerjaar 6; Pleun, leerjaar 5)
Arianna (Tommaso, leerjaar 6)
Lieke (Jasper, leerjaar 3)
Robert-Jan (Isa, leerjaar 8)

Liever een mailtje, appje of telefoontje? Neem dan contact op met de OV via Social Schools of neem contact op met onze voorzitter, Fransje Prick 0610707450

Wil je meedoen?

Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij de oudervereniging? Je bent altijd welkom om een keer mee te vergaderen, zodat je kunt zien of het iets voor je is. Meld je even bij Fransje via bovenstaande gegevens.