Humanistisch vormingsonderwijs

Op De Buut hebben alle kinderen vanaf leerjaar 4 de mogelijkheid om Humanistich vormingsonderwijs (HVO) te volgen. Ouders en/of verzorgers kunnen hun kind(eren) hiervoor aanmelden. De HVO-lessen worden gegeven door een speciaal opgeleide en lesbevoegde vakleerkracht en duren 45 minuten. HVO draagt bij aan de brede vorming van kinderen. HVO staat kort samengevat voor: vrij denken en samenleven. Binnen HVO lessen leren kinderen kritisch denken, reflecteren op zichzelf en hun omgeving, zichzelf uiten, keuzes maken, omgaan met verschillen, zich verplaatsen in de ander, en zich te verhouden tot andere visies en de wereld om zich heen. Dit leer je vooral door het samen te doen, met hoofd, hart en handen. Niet alleen het denken, maar ook gevoelens, ervaringen en je lichaam maken je tot wie je bent.

In de lessen wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de leefwereld en interesses van kinderen. De thema’s bieden ruimte voor actualiteit en nodigen uit tot onderzoek. HVO docenten kijken welke thema’s spelen bij de kinderen, onderzoeken thema’s die aansluiten bij burgerschap, mens & maatschappij en kinderrechten of sluiten aan bij onderwijsprojecten op de school. Tijdens HVO lessen komen levensvragen aan bod zoals “Wie ben ik? Wanneer ben je een goede vriend? Waar ben je bang voor? Wat is belangrijk in het leven? Hoe leven we goed samen? Waar geloof ik in en waar geloven anderen in? Wat is de natuur? Wat is gezond leven? Wat kan ik voor een ander en voor de wereld betekenen?” Dit zijn vaak vragen waar, in tegenstelling tot bij vele andere leergebieden, soms geen makkelijk antwoord op is.

Kinderen ontdekken spelenderwijs dat zij keuzes kunnen maken en leren verantwoordelijkheid te nemen voor die keuzes. Tijdens de lessen worden kinderen uitgedaagd om zelf op onderzoek te gaan door verschillende werkvormen te gebruiken, zoals spel, muziek, tekenen, beweging, dillema’s, stellingen, mindfulness e.d.. Er wordt gezocht naar een balans tussen individuele verwerkingstijd en gezamenlijke tijd. Aandachtige betrokkenheid, zonder oordeel luisteren, het stellen van verdiepende vragen en verkennen van consequenties zijn belangrijke uitgangspunten bij de humanistische pedagogiek.

Voor meer informatie klik hier